Nyhet - Forum!

Gadyet.dk

Søgemaskine for køb- og salgsannoncer!

www.gadyet.dk

Privat rådgivning

Om du har några funderingar eller frågor kring elräkningar, el priser, el avtal, byta elbolag, elavbrott och liknande som rör el är du välkommen att kontakta konsumenternas elrådgivningsbyrå. Det är en självständig byrå med kostnadsfri rådgivning. Huvudmännen för denna byrå är Konsumentverket, Energimyndigheten sam branschorganisationen Svensk Energi.

Konsumenternas Elrådgivningsbyrås:

Telefon: 08/522 789 50, fax: 08/522 789 55
Telefontid: måndag-fredag kl 9.00-12.00
Adress: Konsumenternas Elrådgivningsbyrå
Box 24226
104 51 Stockholm
Nyhet! Diskutera "Privat elrådgivning" i vårat forum!