Nyhet - Forum!

Gadyet.dk

Søgemaskine for køb- og salgsannoncer!

www.gadyet.dk

Miljövänlig el

Miljön påverkas av vilken el du väljer, men det är inte det enda du ska tänka på om du är rädd om miljön. Det bästa för miljön, och för din plånbok, är att spara el överlag.
Många väljer bort miljövänlig el då de tror att det inte spelar någon roll eftersom all elektricitet ändå blandas i elnätet. Om man tror detta har man missuppfattat tanken med miljövänlig el. Ett elbolag som säljer miljömärkt el till sina kunder måste köpa in miljömärkt el för lika mycket. Så du kan alltid vara säker på att lika stor mängd miljömärkt el som du har betalat för kommer att köpas in av din elhandlare.Miljövänlig el är förnybar el. Det är el som kommer från energikällor som naturen själv återskapar, som vattenkraft, vindkraft och biobränslen. Förnybara energikällor ger inget tillskott koldioxid och ökar därför inte växthuseffekten, som så många andra energikällor som olja, kol och naturgas gör.

Om du är osäker på vad som är miljöanpassad el kan du ta hjälp av miljömärkningen.
Svenska Naturskyddsföreningens märke Bra Miljöval omfattar även el.
Den elproduktion som motsvarar kraven för Bra Miljöval är vattenkraft utbyggd före 1996, vind- och solkraft samt biobränsle. Miljömärkt el kostar oftast några ören mer per kilowattimme än el som inte är miljömärkt och är alltså inte det billigaste el alternativet.

Många väljer idag även god el, som inte är miljömärkt men där vinsten går till goda ändamål. Du kan även välja miljömärkt god el. 


Nyhet! Diskutera "Miljövänlig el" i vårat forum!