Nyhet - Forum!

Gadyet.dk

Søgemaskine for køb- og salgsannoncer!

www.gadyet.dk

Det här betalar du för

När du köper el betalar du dels till elbolag som säljer den el du förbrukar, samt till nätbolaget som står för det lokala elnätet som används för överföring av el till dig. Du kan bara själv bestämma vilket elhandelsföretag du vill ha, så var noga med att kolla deras el priser. Nätbolagen kan du inte välja själv, dessa har monopol på sina områden.Din totala elkostnad är alltså vad du betalar till elhandlaren och nätägaren samt skatter.

Specificering av elkostnader:

• Till elhandlaren brukar man betala en årsavgift för el avtalet och ett pris per kilowattimme. Ibland tillkommer även en engångsavgift. Om du vill ha miljövänlig el eller garanti på pristak betalar du ett påslag per kilowattimme.
• Du betalar även skatt på din el. Det finns två olika skattenivåer. En lägre för vissa kommuner i Svealand och Norrland, och en högre för övriga områden.
• Det kan även finnas fasta avgifter som faktureringsavgift. Detta kan man ibland kringgå om man har valt att betala med autogiro.
• På elförbrukningen och skatten betalar du en moms på 25 procent.
• Till nätägaren betalar du vanligast en fast årlig abonnemangsavgift och en rörlig avgift som fastställs beroende på storleken på din elförbrukningen. Även här betalar du en moms på 25 procent.


Nyhet! Diskutera "miljövänlig el" i vårat forum!