Nyhet - Forum!

Gadyet.dk

Søgemaskine for køb- og salgsannoncer!

www.gadyet.dk

Elräkningen

Elräkningen är grundad på den beräknande el förbrukningen för ditt hushåll. Detta beror på att elmätaren vanligtvis bara avläses en gång per år av nätägaren. Nätägaren skickar den informationen till din elhandlare och då brukar eventuell mellanskillnad mellan beräknad och faktisk förbrukning justeras i en slutfaktura.Beräkningen av förbrukningen bygger på hur stor förbrukningen var året innan. Om du flyttat till en nybyggd bostad beräknas årsförbrukningen efter hur normalförbrukningen för bostaden och antal personer i hushållet.
Det kan bli en mellanskillnad mellan beräknad förbrukning och faktisk förbrukning om det bor fler eller färre personer i en bostad än året innan, du kan antingen få dyrare eller billigare el beroende på om du har gjort av med mer el eller lyckats spara el. Elhandelsföretaget och nätbolaget skickar oftast separata räkningar. Ibland skickas räkningen för elförbrukningen och elnät på samma faktura, men då ska det framgå vad som är vad.


Nyhet! Diskutera "Elräkning" i vårat forum!