Nyhet - Forum!

Gadyet.dk

Søgemaskine for køb- og salgsannoncer!

www.gadyet.dk

Bundet eller rörligt elpris?

När du har valt elbolag kan du välja två alternativ på el priser per förbrukad kilowattimme. Dessa är: bundet pris, där priset är bundet på en bestämd tid, eller rörligt pris, där priset varierar med marknadspriset. Det finns olika varianter av rörligt och bundet pris på marknaden. På det betalar du även en fast årsavgift och eventuellt administrativa avgifter.Det är omöjligt att veta om ett el avtal med bundet eller rörligt pris ger billigast el i slutändan eftersom man inte vet hur elpriserna utvecklas. Det enda man kan säga är att med bundet så vet du priser under hela avtalets löptid och med rörligt kan du inte veta, men historiskt sett har priser ofta varit högre under den kalla årstiden än under den varma.

Rörliga avtal kostar i regel mindre då det är en risk att ta dem och man får vara bered på månadskostnaden för el varierar från månad till månad. Med bundet pris, som är dyrare, kan du planera och vet hur mycket din elräkning kommer vara på varje månad. Vid långsiktigt ökande priser vinner du många gånger på att ha ett avtal med bundet pris. Om elpriset däremot går ner får du istället betala mera komparerat med om du haft ett rörligt pris.
Om du har ett avtal om tillsvidarepris löper du en ytterligare större risk då elhandlaren kan sätta vilket pris han vill. Om du har det rekommenderas att byta el avtal eller byta elbolag.  


Nyhet! Diskutera "Bundet eller rörligt elpris" i vårat forum!