Nyhet - Forum!

Gadyet.dk

Søgemaskine for køb- og salgsannoncer!

www.gadyet.dk

Elcertifikat

Elcertifikat är ett statligt system som instiftades för att stödja utbyggnaden av förnybar energi. Staten har bestämt att alla elbolag från och med 1/1 2007 måste köpa en viss andel elcertifikat i förhållande till sin försäljning av el. Elcertifikaten säljs endast av dem som producerar förnybar el, och det innebär att elhandlare måste köpa en mängd förnybar el som är bättre för miljön.Vad skiljer miljömärkt el från certifikat?

Kostnaden för elcertifikat har ingen förbindelse till vilken slags el du begagnar utan endast till hur mycket du konsumerar.
Om du väljer miljövänlig el eller el där elhandelsföretaget specificerar energikällan får du veta hur den el du förbrukar produceras och du bidrar samtidigt till att öka efterfrågan på den typen av elproduktion.

Det energislag som ger rättighet till elcertifikat och de energislag som Svenska Naturskyddsföreningen väljer att märka med Bra miljöval är praktiskt taget desamma. Dessa energislag är vindkraft, vattenkraft, solenergi och biobränslen. Det finns dock vissa skillnader mellan miljömärkt el och elcertifikat.
Ett exempel på detta är att Naturskyddsföreningen miljömärker gammal storskalig vattenkraft eftersom den inte ger några nya utsläpp men de godkänner inte några nya småskaliga vattenkraftverk då dessa skulle medföra nya ingrepp i naturen. Elcertifikaten delas ut precis tvärt om. Småskalig vattenkraft räknas som förnybar energikälla medan storskalig vattenkraft inte är inräknad i systemet därför att den inte bedöms vara i behov av stöd.
För miljömärkt el finns det särskilda krav som Naturskyddsföreningen har. Dessa är till för att skydda den biologiska mångfalden. Som exempel ska vattenverk avsätta pengar till insatser för att minska sina skador på miljön, vindkraftverk får inte stå vid viktiga flyttfågelsträck och  trädbränsle är tvungen att komma från miljöanpassat skogsbruk.


Nyhet! Diskutera "Elcertifikat" i vårat forum!