Nyhet - Forum!

Gadyet.dk

Søgemaskine for køb- og salgsannoncer!

www.gadyet.dk

El-Billigt.se - Guiden till en lägre elräkning

Den här sidan är tänkt som en informationskanal till er som har funderingar kring el. Vi kommer ta upp frågor som rör billig el, el priser, miljövänlig el, god el, hur du kan spara el samt hur du byter el bolag.Det kan vara svårt att bestämma el bolag och att ta ställning till om man ska välja bundet eller rörligt elpris. På den här sidan ska vi gå igenom begreppen i hop om att göra er klokare och ert val lättare.  
Vi som står bakom den här sidan har ingen koppling till något elbolag och är helt opartiska. Vi kommer inte att rekommendera något elbolag eller någon form av elavtal. Vår intention är enbart att fungera som en guide som gör ert beslut lite lättare.


Nyhet! Diskutera "billig el" i vårat forum!